Monitorizarea şi Conservarea Cetaceelor din Marea Neagră

În cele ce urmează veţi putea parcurge un sumar a ceea ce s-a întâmplat pe parcursul anului 2016 în cadrul programului Monitorizarea şi Conservarea Cetaceelor din Marea Neagră al organizaţiei Mare Nostrum.

Pentru prima jumătate a anului fondurile necesare au fost asigurate de organizaţie din fonduri proprii precum şi din Campania "Adoptă un delfin" (vă mulţumim pe această cale pentru sprijinul acordat!) şi au fost suplomentate începând cu luna iulie prin câştigarea proiectului "Creşterea capacităţii regionale pentru dezvoltarea de studii privind distribuţia şi abundenţa cetaceelor" finanţat de Secretariatul Acordului pentru Conservarea Cetaceelor din Marea Neagră. Marea Mediterană şi zona contiguă a Atlanticului (ACCOBAMS) prin Fondul Suplimentar de Conservare.

Prin intermediul proiectului, Mare Nostrum urmăreşte creşterea capacităţii naţionale şi regionale (la nivelul bazinului Mării Negre) a cercetătorilor în demararea de studii privind distribuţia şi abundenţa cetaceelor răspunzând în acelaşi timp şi obiectivului strategic al ACCOBAMS de a îmbunătăţi starea de conservare a cetaceelor din Marea Neagră. De asemenea asigură continuitate şi calitate în colectarea informaţiilor referitoare la cetaceele din apele Româneşti ale Mării Negre precum şi creşterea informării şi implicării populaţiei şi turiştilor în conservarea delfinilor şi marsuinilor (implicarea ca membrii în reţeaua de monitorizare a eşuărilor şi a  capturilor accidentale, echipa de intervenţie rapidă sau colectarea de date privind ecologia mamiferelor marine).

Pe parcursul anului au fost derulate 63 de expediţii de monitorizare terestră, 29 de intervenţii rapide în urma apelurilor primite pe linia de urgenţă, 10 expediţii marine şi 12 sesiuni de observare din punct fix, 897 de elevi şi 103 profesori s-au înscris şi efectuează monitorizări bilunare în cadrul reţelei de monitorizare, 10 cetacee decedate au fost analizate amânunţit pentru identificarea cauzelor ce au determinat moartea sau a bolilor de care sufereau etc.

Un obiectiv important, atins, a fost marcat de realizarea cursului internaţional având ca temă estimarea distribuţiei şi abundenţei mamiferelor marine la Constanţa pentru 15 specialişti din cadrul institutelor de cercetare din România, Bulgaria, Turcia, Georgia şi Ucraina. Curs organizat şi coordonat de ONG Mare Nostrum având sprijinul a doi specialişti de renume mondial în acest domeniu: prof. dr. Philip Hammond din cadrul Sea Mammal Research Unit al Universităţii St. Andrews, U.K. şi a doamnei dr. Lindsay Porter expert în cadrul SMRU Consulting Asia Pacific.

De asemenea pentru informare şi conştientizare au fost organizate sesiuni de informare tip caravană şi o serie evenimente publice, cel mai notabil fiind cel organizat cu ocazia Zilei Delfinului, în luna august, prilej cu care am invitat în cadrul unui Workshop internaţional specialişti şi factori de decizie pentru a discuta problemele cu care se confruntă cetaceele şi pentru a găsi soluţii şi un plan comun pentru conservarea acestor verigi cheie ale ecosistemului marin. Pentru publicul larg au fost organizate diverse jocuri dotate cu premii dar şi o expoziţie foto ce cuprinde şi postere cu lucrări ştiinţifice. Expoziţia încă poate fi vizionată în foaierul Delfinariului Constanţa.

Sfârşitul anului 2016 a marcat şi recunoaşterea eforturilor Mare Nostrum în conservarea cetaceelor prin numirea colegului nostru Marian PAIU în cadrul Comitetului Ştiinţific al ACCOBAMS pentru următorii 3 ani ca reprezentat şi responsabil pentru bazinul Mării Negre.

Puteţi oricând accesa mai multe înformaţii despre activităţile derulate în anul 2016 pe website-ul www.delfini.ro

Summary_picture.jpg