Mare Nostrum organizează workshop – ul pe tema „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii marine din zona costieră românească, în special a delfinilor”

Mare Nostrum organizează workshop – ul, care marchează lansarea oficială a proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii marine din zona costieră românească, în special a delfinilor”(CONSDELFIROM). Evenimentul are loc astăzi, 11 iunie, începând cu ora 11.00, în sala de conferinţe a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (Delfinariu).

În cadrul workshop – ului vor fi abordate teme legate de starea curentă a biodiversităţii marine din zona sit – ului ROSCI0066, de impactul pescăriilor asupra populaţiei de delfini din sectorul românesc al Mării Negre, de protecţia delfinilor din zona marină, de competenţă naţională, a României, precum şi de implicarea ANPA (Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura), filiala regională Constanţa, în conservarea delfinilor din Marea Neagră.

La eveniment vor participa reprezentaţi ai: Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanţa, Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură Constanţa, Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa, Organismului Intermediar POS Mediu – regiunea Sud-Est Galaţi, Ministerului Mediului şi Pădurilor, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării Tulcea.

Scopul întâlnirii, de astăzi, este de a discuta despre modul de implementare a obiectivelor proiectului şi despre implicarea instituţiilor abilitate pentru diminuarea riscurilor, evidenţiate în proiect. Aceasta întâlnire poate fi considerată un îndemn adresat atât autorităţilor locale, cât şi comunităţilor de pescari de a se alătura efortului Mare Nostrum, în scopul îmbunătăţirii stării de conservare a biodiversităţii marine, în special a celor trei specii de delfini. Sperăm ca, in felul acesta, să-i determinăm să conştientizeze riscul apariţiei unei noi etape de deteriorare a stării de conservare, datorată, în principal, lipsei cadrului legislativ, precum şi folosirii unor tehnici de pescuit, care duc la capturarea, accidentală, a delfinilor, în plasele pescăreşti”, a declarat Mihaela Cândea, director executiv Mare Nostrum.

Proiectul va fi implementat în sectorul Nordic al Dobrogei şi are ca perioadă de desfăşurare intervalul decembrie 2009 – martie 2012. Printre partenerii proiectului se numără:  Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră, Asociaţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional de Mediu, Axa Prioritară 4, cu o valoare totală de 669.930,17 lei, din care valoarea eligibilă este de 550.047,1 lei (finanţare nerambursabilă FEDR şi buget de stat), iar valoarea, alta decât cea eligibilă, este de 119.883,07 lei.