Mare Nostrum a demarat proiectul „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii marine din zona costieră românească, în special a delfinilor”

Proiectul privind „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii marine din zona costieră românească, în special a delfinilor”(CONSDELFIROM) este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional de Mediu, Axa Prioritară 4, cu o valoare totală de 669.930,17 lei, din care valoarea eligibilă este de 550.047,1 lei (finanţare nerambursabilă FEDR şi buget de stat), iar valoarea alta decât cea eligibilă este de 119.883,07 lei. CONSDELFIROM este primul proiect desfăşurat de un ONG pe linia implementării sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, în domeniul conservării biodiversităţii, în special a delfinilor.

Proiectul va fi implementat în sectorul Nordic al Dobrogei şi are ca perioadă de desfăşurare intervalul decembrie 2009 – martie 2012. Printre partenerii proiectului se numără:  Complexul Muzeal de Ştiinte ale Naturii, Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră, ANPA şi  ARBDD.

Scopul proiectului CONSDELFIROM este de a creşte gradul de conştientizare în rândul comunităţilor locale din zona Sit Natura 2000 cu privire la valoarea biodiversităţii costiere.

„La ora actuală, publicul din zonele de care amintim are informaţii lacunare legate de mijloacele prin care pot proteja mediul lor înconjurător. Vorbim de comunităţi pescăreşti, unde pescuitul este îndeletnicirea principală, dar şi unicul mod de a se susţine financiar. Însă îndeletnicirea lor poate pune în pericol ecosistemul costier. Drept pentru care, proiectul nostru are ca obiectiv sprijinirea comunităţilor locale în vederea adoptării unor tehnici prietenoase faţă de mediu”, a declarat Mihaela Cândea, manager proiect.

Ca şi activităţi specifice, proiectul prevede colectarea datelor privind apariţia delfinilor în apele litorale româneşti, capturile accidentale şi eşuările din zona marină a Sitului ROSCI0066 Delta Dunării – zona marină: „Vor fi organizate şi desfăşurate sesiuni de foto – identificare pentru colectarea datelor despre cele trei specii de delfini din apele româneşti ale Mării Negre. Campaniile de foto – identificare se vor desfăşura în acelaşi timp cu cele pentru observarea delfinilor vii care vizitează apele litorale româneşti. Ulterior, imaginile vor fi prelucrate , iar imaginile noi vor fi comparate cu cele vechi pentru identificarea individuală şi întocmirea unui catalogul de identificare a delfinilor”, a declarat Raluca Fabian, asistent proiect I.  

Pentru determinarea gradului actual de informare a populaţiei locale în ceea ce priveşte biodiversitatea marină din apele litorale românesti, se va efectua un studiu bazat pe aplicarea de chestionare. Pentru informarea şi conştientizarea populaţiei din localităţile situate în arealul Sitului, dar şi a turiştilor care vizitează această zonă, se vor mai realiza şi materiale informative.

Se vor înfiinţa centre de informare volante în zone cu maximum de vizibilitate în perioada estivală. Vor fi organizate 36 de ecocentre de-a lungul celor 28 luni de proiect.

Pentru identificarea şi surprinderea unor evenimente ecologice din zona costieră românească adiacentă Sitului ROSCI0066 Delta Dunării – zona marină (înfloriri algale puternice, eşuări şi capturări accidentale de delfini în plasele pescăreşti, pete de ulei sau petrol, deversări de agenţi poluanţi), se va înfiinţa o linie de telefon gratuită, unde populaţia locală, pescarii sau alte persoane care nu fac parte din echipa de voluntari, vor putea raporta apariţia acestor evenimente, dar şi a altor tipuri de agresiuni asupra mediului marin şi costier. Linia telefonică va funcţiona în perioada estivală începând cu luna iunie şi până în luna septembrie, iar apelurile vor fi direcţionate către instituţiile competente (Garda de Mediu, Direcţia Apelor – Dobrogea Litoral).

Proiectul urmează misiunea Mare Nostrum de protejare a biodiversităţii marine de pe litoralul Mării Negre şi în special a celor trei specii de delfini, susţinută prin propunerea şi implementarea mai multor proiecte precum “Să salvăm delfinii”, “Conservarea delfinilor din zona costieră romanească prin implicarea comunităţii pescarilor şi conştientizarea turiştilor”, “Anul Delfinului 2007”, etc. Aceste proiecte au urmărit în primul rând creşterea nivelului de conştientizare al populaţiei locale cu privire la ameninţările la viaţa delfinilor din Marea Neagră, dar şi sprijinirea comunităţii pescarilor pentru reducerea numărului de delfini capturaţi accidental în plasele pescăreşti.