Prezentări la clasă

Motivul desfăşurării activităţilor de informare, la clasă, îl reprezintă receptivitatea elevilor, precum şi dorinţa acestora de a afla informaţii noi, despre modalităţile de protejare a mediului înconjurător. De asemenea, prin intermediul acestora, informaţiile pot fi diseminate şi la nivelul adulţilor, din comunităţile locale. Scopul acestor activităţi îl reprezintă creşterea gradului de informare şi conştientizare, privind necesitatea adoptării unui comportament prietenos faţă de natură.

Prezentările la clasă au fost structurate pe două componente:

1. Informaţii generale, despre Marea Neagră, şi ecologia celor trei specii de delfini (caracteristici ale mediului marin, aspecte privind comportamentul şi mediul de viaţă al delfinilor - morfologia externă şi internă, ecolocaţie, comunicare, inteligenţa delfinilor, comportament alimentar, afectiv, social, caracteristicile celor trei specii de delfini prezenţi, în Marea Neagră, curiozităţi din lumea mamiferelor marine, metodologia activitatii de colectare de date, privind delfinii eşuati - metodologia de lucru, în teren, etapele de desfăşurare a unei acţiuni de observare, conţinutul trusei necesare deplasării, în teren, efectuarea măsurătorilor, în cazul unui exemplar eşuat, identificarea sexului, notarea stadiului de conservare a delfinului eşuat, fotografierea etc.)

2. Organizarea unor deplasări, pe teren, pentru colectarea unor probe de apă de mare. Probele au fost, ulterior, analizate microsopic, în cadrul unor lecţii practice de laborator. S-a încercat recunoaşterea unor specii de plante şi animale microscopice, în special a celor cu importanţă trofică. Rolul acestor lecţii este acela de a conştientiza elevii asupra faptului că, în natură, orice specie, indiferent cât este de mică, are un rol bine stabilit.

Ca suport al activităţilor de instruire, la clasă, a elevilor, precum şi al activităţilor, de teren, a grupului de observatori voluntari a fost editat „Ghidul voluntarului pentru monitorizarea delfinilor eşuaţi”.

colaj_2011.jpg

În anul 2012 am reuşit să includem în reţeaua de "Observatori voluntari pentru salvarea delfinilor" un număr de 416 elevi şi profesori din 22 de instituţii de învăţământ din localităţile costiere ale Dobrogei.Voluntari ce au beneficiat de instruire adecvată şi care în prezent desfăşoară activităţi de observare a sectoarelor de plajă în vederea identificării cetaceelor.

Sesiuni_la_clasa_2011.jpg

În anul 2013 s-au înscris în reţea un număr de 838 de elevi şi 53 de profesori din cadrul a 30 de instituţii de învăţământ de pe raza judeţelor Constanţa şi Tulcea. Astfel echipa Mare Nostrum a derulat un număr de 35 de sesiuni de instruire şi informare atât la sediul organizaţiei cât şi în cadrul şcolilor.

clasa.jpg

Anul 2014 - în cele două sesiuni de înscriere am totalizat un număr de 27 de grupuri înscrise, totalizând un număr de 732 de elevi și 52 de profesori din localitățile costiere și nu numai de pe întreg litoralul românesc. Aceștia au derulat activități de supraveghere a sectoarelor de plajă desemnate lunar în regim de 1-2 expediții/lună. Vrem să le mulțumim pentru dedicarea și conduita exemplară dar cel mai important pentru curajul și perseverența de care dau dovadă!

colaj_prezentari.jpg

Anul 2015 - pe parcursul acestui an am reuşit să captăm atenţia şi să instruim pentru a activa împreună un număr de 1161 de elevi si 145 de profesori din Dobrogea. Indierent de vreme noii voluntari nu au facut pasul înapoi şi şi-au dus la bun sfârşit expediţiile lunare de monitorizare a sectoarelor care le-au fost desemnate. 

training.jpg

Anul 2016 - pe parcursul acestui an şi pentru prima jumătate a anului 2017 avem alături de noi 897 de elevi şi 103 profesori instruiţi ce derulează activităţi de monitorizare a sectoarelor de plajă cuprinse între Sulina şi Vama Veche.

Nu putem fi decât mândri de persevernţa şi dedicaţia membrilor dar mai ales a profesorilor ce au şi rolul de coordonatori locali. Iar când vedem că din activităţile derulate trag invăţăminte şi mai  mult decât atât vin cu idei noi sau încearcă să perecţioneze sau să aducă local tehnici/tehnologii utilizabile în îndeplinirea scopului nostru comun - bunăstarea populaţiilor de cetacee de la litoralul românesc al Mării Negre.

Colaj_retea_de_monitorizare.jpg page.jpg

Anul 2017 - numărul membrilor reţelei de monitorizare a crescut în urma înscrierilor din sesiunea septembrie-octombrie 2017, când s-au înscris şi au fost instruiţi 885 de elevi şi 82 de profesori. De această dată voluntarii au avut la dispoziţie şi un tutorial realizate de echipa Mare Nostrum în acest an - Cum se monitorizează delfinii?

training_mare2.jpg

Anul 2018 - în luna octombrie numărul membrilor inscriși a fost de 831 de elevi și 123 de profesori din cadul a 20 de instituții de învățământ din zona costieră românească. Faptul că tutorialul lansat anul trecut despre cum se monitorizează cetaceele a avut un succes în instruirea noilor membri, anul acesta tot mai multe instituții au optat pentru acest instructaj.

3355.jpg

Anul 2019 - Anul acesta instruirea coordonatorilor rețelei a fost făcută în aceeași zi în cadrul unui workshop. Workshop-ul a făcut parte din proiectul ANEMONE. Ulterior, aceștia împreună cu noii membrii ai rețelei au vizualizat tutorialul lansat în 2017 despre cum se monitorizează cetaceele. În total un număr de 382 de elevi și 88 de profesori din 16 unități de învățământ s-au inscris.

poza4.jpg