Monitorizarea şi conservarea cetaceelor din Marea Neagră

Rezultatele programului Monitorizarea şi Conservarea Cetaceelor din Marea Neagră în anul 2019

Susţinut financiar prin campania "Adoptă un delfin", proiectele CeNoBS și ANEMONE precum și fonduri proprii ONG Mare Nostrum.

Perioada: ianuarie - decembrie 2019 

Scopul proiectului: Monitorizarea şi conservarea celor trei specii de cetacee din Marea Neagră
Pe lângă obiectivele generale ale programului de monitorizare, proiectul mai sus menţionat a urmărit:

- Creşterea capacităţii locale şi regionale a cercetătorilor de a se adresa problemelor legate de estimarea abundenţei şi ditribuţiei cetaceelor în Marea Neagră;

- Asigurarea continuităţii colectării calitative şi cantitative a datelor cu privire la cetaceele din apele româneşti ale Mării Negre;

- Creşterea implicării şi conştientizării populaţiei locale dar şi a turiştilor despre conservarea cetaceelor (reţea de monitorizare a eşuărilor, task force, urgenţe, comportament etc.).

Rezultate:

1. Prima monitorizare aeriană a faunei marine, în special a cetaceelor, dar și a activităților antropice. Monitorizarea s-a desfățurat în zonele economice exclusive ale României, Ucrainei, Bulgariei, Turciei și Georgiei. În total, peste 7000 km au fost survolați pe transecte prestabilite și peste 3600 de cetacee au fost observate.

2. Înscrierea în cadrul rețelei de observatori voluntari pentru salvarea delfinilor a 382 de elevi si 88 de profesori din cadrul a 16 de instituții de învățământ;

3. Participarea la modulul de conservarea a cetaceelor susținut de 8 specialiști de renume din Alegeria, Franța, Liban, Malta, Maroc și Tunisia. Modulul urmărește creșterea gradului de conștientizare pentru viitorii stakeholderi și decidenți cu privire la probleme mediului marin.  

4. Realizarea unui număr de 4 expediții marine,  de 7 zile, și observarea a 484 de cetacee.

5. Realizarea a 9 monitorizări din punct fix și observarea a 23 de cetacee in-situ.

6. Realizarea unui număr de 44  expediţii terestre de monitorizare pentru identificarea delfinilor eşuaţi.

7. Identificarea și înregistrarea în baza de date a unui număr de 52 de delfini și marsuini eşuaţi pe plajele româneşti, între Sulina şi Vama Veche.

8. Răspuns în cazul a 35 apeluri de urgenţă pentru cetacee eşuate.

9. 10 examinări necropsice. 

10. 4 evenimente publice cu relevanță  pentru mediu în care au fost promovate acțiunile dedicate cetaceelor, cu participarea a peste 3200 de persoane. 

11. Celebrarea "Zilei Delfinului" prin organizarea unui treasure hunt, dar și o întrevedere cu autoritățile și factorii de decizie locali. Cele două evenimente s-au desfășurat în paralel, treasure hunt-ul s-a desfățurat în zona peninsulara a Constanței, iar intrevederea s-a desfășurat pe mare.

12. Au fost derulate 2 sesiuni de informare a populației locale și turiștilor pe perioada verii. 

13. 7 participări la conferințe naționale și internaționale printre care, World Marine Mammal Conference, European Marine Day, Sustainable development at the Black Sea.

14. Participarea și premierea organizației Mare Nostrum la cea de-a 7-a întâlnire a Părților semnatare ACCOBAMS (MOP 7) pentru ultimii 3 ani de activitate dedicați conservării cetaceelor.

15. Participarea în cadrul trainingului internaționale ”Aerial Survey techniques for data collection on biodiversity and anthropogenic activities”, unde 13 specialiști (2 din România) din țările riverane Mării Negre, impreună cu specialiști din Franța și Italia s-au familiarizat cu software-ul, dar și cu metodoligia de lucru aplicată în monitorizarea aeriană.

16. Participarea coordonatorului programului - Marian PAIU- atât ca și coordonator de echipă în cadrul CeNoBS în monitorizarea aeriană.

17. Menţinerea paginii https://www.facebook.com/delfinimn  pentru informarea persoanelor interesate în timp real precum şi a paginilor web www.delfini.ro  și www.marenostrum.ro  cu informaţii despre activitatea Mare Nostrum în direcţia studierii delfinilor. Încărcarea datelor colectate spre a fi diseminate la nivel internaţional prin intermediul bazei de date OBIS Seamap şi MEDACES.

18. Newsletter lunar și peste 180 de apariții în presă 

19. Menţinerea funcţională a liniei de telefon la care poate fi semnalată prezenţa delfinilor, disponibil non-stop 0763255731 şi nu în ultimul rând a formularului on-line pentru semnalarea prezenţei delfinilor pe care îl puteţi accesa în rubrica Aici poţi să ne semnalezi prezenţa unui delfin.

20. Promovarea tutorialului pentru instruirea voluntarilor ce poate fi vizualizat pe YouTube la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=oODTNpXJrWw.  Vă încurajăm să îl vizionaţi şi să ne daţi de ştire atunci când întâlniţi cetacee dar mai ales să ţineţi cont de informaţiile prezentate în tutorial.

Rezultatele programului Monitorizarea şi Conservarea Cetaceelor din Marea Neagră în anul 2018

Susţinut financiar prin campania "Adoptă un delfin" şi fonduri proprii ONG Mare Nostrum.

Perioada: ianuarie - decembrie 2018 

Scopul proiectului: Monitorizarea şi conservarea celor trei specii de cetacee din Marea Neagră
Pe lângă obiectivele generale ale programului de monitorizare, proiectul mai sus menţionat a urmărit:

- Creşterea capacităţii locale şi regionale a cercetătorilor de a se adresa problemelor legate de estimarea abundenţei şi ditribuţiei cetaceelor în Marea Neagră;

- Asigurarea continuităţii colectării calitative şi cantitative a datelor cu privire la cetaceele din apele româneşti ale Mării Negre;

- Creşterea implicării şi conştientizării populaţiei locale dar şia turiştilor despre conservarea cetaceelor (reţea de monitorizare a eşuărilor, task force, urgenţe, comportament etc.).

Rezultate:

1. Salvarea unui afalin, aflat în pericol în portul Constanța, operațiune pe care o puteți vizualiza pe canalul Mare Nostrum de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Anit7--W-Y0

2. Înscrierea în cadrul rețelei de observatori voluntari pentru salvarea delfinilor a 831 de elevi si 123 de profesori din cadrul a 20 de instituții de învățământ; 15 specialiști din tările riverane Mării Negre și U.E.

3. Organizarea primului curs de certificare a observatorilor de mamifere marine și monitorizare acustică pasivă, sub certificarea "Certificated ACCOBAMS MMO/PAM Operator". Primii 12 operatori pentru regiunea ACCOBAMS (Marea Neagră, Marea Mediterană și zona adiacentă Atlanticului) au absolvit cursul cu succes, 4 dintre ei fiind români.  

4. Realizarea unui număr de 6 expediții marine, cu perioade de 1-10 zile, și observarea a 25 de cetacee.

5. Realizarea a 11 monitorizări din punct fix și observarea a 67 de cetacee in-situ.

6. Realizarea unui număr de 5  expediţii terestre de monitorizare pentru identificarea delfinilor eşuaţi.

7. Identificarea și înregistrarea în baza de date a unui număr de 87 de delfini eşuaţi pe plajele româneşti, între Sulina şi Vama Veche.

8. Răspuns în cazul a 67  apeluri de urgenţă pentru cetacee eşuate.

9. 4 examinări necropsice. 

10. Înregistrarea a 24 de capturi accidentale în zona exclusiv economică.

11. 4 evenimente publice cu relevanță  pentru mediu în care au fost promovate acțiunile dedicate cetaceelor, cu participarea a peste 2000 de persoane. 

12. Celebrarea "Zilei Delfinului" printr-un atelier de discuții cu tema "Cum asigurăm eficient conservarea cetaceelro din Marea Neagră"având ca temă legislația dedicată mamiferelor marine și mai ales Planul de acțiune pentru conservarea cetaceelor din apele romțnești ale Mării Negre (Legea 374/2004). La eveniment au participat repreyentanți ai autorităților responsabile în implementarea legislației în vigoare.

13. Au fost derulate 6 sesiuni de informare a populației locale și turiștilor pe perioada verii. 

14. 7 participări la conferințe naționale și internaționale printre care și Conferința Societății Europene pentru Cetacee (ECS) și Congresul Internațional de Zoologie "Grigore Antipa".

15. Workshopuri: Inputs to the ACCOBAMS ongoing effort to map human threats on cetaceans in the Mediterranean and Black Sea. Cea de-1 12 reuniune a Comitetului Științific ACCOBAMS etc.

16. Participarea în cadrul a 2 traininguri internaționale pe metoda foto-identificării și baze de date în Liban și trainingul pentru Initiativa ACCOBAMS de monitorizare aeriană în Marea Mediterană, în Franța - http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/ 

17. Participarea coordonatorului programului - Marian PAIU- atât ca observator cât și coordonator de echipă în cadrul ASI, pentru Regiunea de Est a Mării Mediterane și Marea Egee. 

18. Menţinerea paginii https://www.facebook.com/delfinimn  pentru informarea persoanelor interesate în timp real precum şi a paginilor web www.delfini.ro  și www.marenostrum.ro  cu informaţii despre activitatea Mare Nostrum în direcţia studierii delfinilor. Încărcarea datelor colectate spre a fi diseminate la nivel internaţional prin intermediul bazei de date OBIS Seamap şi MEDACES.

19. Newsletter lunar și peste 180 de apariții în presă 

20. Menţinerea funcţională a liniei de telefon la care poate fi semnalată prezenţa delfinilor, disponibil non-stop 0763255731 şi nu în ultimul rând a formularului on-line pentru semnalarea prezenţei delfinilor pe care îl puteţi accesa în rubrica Aici poţi să ne semnalezi prezenţa unui delfin.

21. Promovarea tutorialului pentru instruirea voluntarilor ce poate fi vizualizat pe YouTube la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=oODTNpXJrWw.  Vă încurajăm să îl vizionaţi şi să ne daţi de ştire atunci când întâlniţi cetacee dar mai ales să ţineţi cont de informaţiile prezentate în tutorial.

Rezultatele programului Monitorizarea şi Conservarea Cetaceelor din Marea Neagră în anul 2017

Susţinut financiar prin proiectul "Creşterea capacităţii regionale pentru dezvoltarea de studii privind distribuţia şi abundenţa cetaceelor" de către ACCOBAMS, iar pentru ce-a de-a doua jumătate a anului exclusiv din campania "Adoptă un delfin" şi fonduri proprii.

Perioada: ianuarie - decembrie 2017

Scopul proiectului: Monitorizarea şi conservarea celor trei specii de cetacee din Marea Neagră
Pe lângă obiectivele generale ale programului de monitorizare, proiectul mai sus menţionat a urmărit:

- Creşterea capacităţii locale şi regionale a cercetătorilor de a se adresa problemelor legate de estimarea abundenţei şi ditribuţiei cetaceelor în Marea Neagră;

- Asigurarea continuităţii colectării calitative şi cantitative a datelor cu privire la cetaceele din apele româneşti ale Mării Negre;

- Creşterea implicării şi conştientizării populaţiei locale dar şia turiştilor despre conservarea cetaceelor (reţea de monitorizare a eşuărilor, task force, urgenţe, comportament etc.).

Rezultate:

1. Organizarea şi susţinerea unui training internaţional pentru cercetători şi studenţi pe tema distribuţia şi abundenţa mamiferelor marine la care au participat 15 cursanţi din cadrul institutelor de cercetare, universităţi sau ong-uri din Romania, Bulgaria, Turcia, Georgia şi Ucraina. Beneficiind de experienţa unora dintre cei mai recunoscuţi cercetători în domeniu Professor Philşip Hammond (Universitatea St. Andrew, Scoţia) şi Dr. Lindsay Porter ( SMRU COnsulting Asia Pacific).

2. Realizarea a două expediţii marine în zona de 12 mile marine cuprinsă între Constanţa şi Vama Veche, în martie respectiv iunie 2017 cu înregistrarea a peste 275 de observaţii totalizând 477 de cetacee aoarţinând celor trei specii ce habitează în Marea Neagră.

3. Încrierea în "Reţeaua de observatori voluntari pentru salvarea delfinilor" şi instruirea unui număr de 1782 elevi şi 185 profesori din instituţiile de învăţământ din Dobrogea, precum şi a angajaţilor instituţiilor implicate în managementul zonei costiere dar nu în ultimul rând şi implicarea pescarilor. Membri ce derulează activităţi de monitorizare a sectoarelor de plaja lunare pe întreg parcursul anului şcolar.

4. Susţinerea a 3 instruiri pentru angajaţii ABA-DL cu privire la interacţiunea cu cetaceele eşuate precum şi stabilirea protocolului de intervenţie.

5. A fost realizat un tutorial pentru instruirea voluntarilor ce poate fi vizualizat pe YouTube la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=oODTNpXJrWw.  Vă încurajăm să îl vizionaţi şi să ne daţi de ştire atunci când întâlniţi cetacee dar mai ales să ţineţi cont de informaţiile prezentate în tutorial.

6. Realizarea unui număr de 16  expediţii terestre de monitorizare pentru identificarea delfinilor eşuaţi.

7. Identificarea unui număr de 139 de delfini eşuaţi pe plajele româneşti, între Sulina şi Vama Veche.

8. Răspuns în cazul a 101  apeluri de urgenţă pentru cetacee eşuate.

9. Continuarea utilizării a 25 de dispozitive acustice de îndepărtare a delfinilor de plasele de pescuit montate pe uneltele de pescuit a 2 unităţi pescăreşti de la litoralul românesc.

10. Peste 50000 de persoane informate în mod direct şi indirect de-a lungul a 5 sesiuni de informare şi conştientizare precum şi a prezentărilor susţinute în instituţiile de învăţământ, 4 evenimente publice, conferințe naționale și internaționale şi  prin intermediul mass-media.

11. Pentru anul acesta Ziua Delfinului a fost celebrată printr-o campanie media/social media pentru tragerea unui semnal de alarmă cu privire la numărul mare de eşuări inregistrate, ce a concurat cu cel mai trist an din istoria înregistrărilor cetaceelor eşuate, 2017 când au fost înregistrate 177 de exemplare. Anul acesta Mare Nostrum a înregistrat 139 de exemplare însă mai avem informaţii nevalidate cu privire la peste 20 de exemplare în zona de nord a litoralului românesc.

12. Preluarea, examinarea şi analizarea a 15 cetacee eşuate precum şi identificarea primelor cazuri de infestare cu paraziţi intestinali din specia Pholeter gastrophilus dar şi a patogenului Brucella (lucrarea: Preliminary data on real time PCR detection of pathogenic Brucella in cetaceans at the romanian coast) precum şi studierea prin tehnici DNA-barcoding a speciilor din Marea Neagră (titlul lucrării: DNA barcoding and Black Sea biodiversity: a pilort study at the Romanian coast). A fost de asemenea publicat articolul despre cazurile de morbiliviroză sub titlul Candidate gene molecular markers as tools for analyzing genetic susceptibility to Morbillivirus infection in stranded Cetaceans.

13. Menţinerea paginii https://www.facebook.com/delfinimn  pentru informarea persoanelor interesate în timp real precum şi a paginilor web www.delfini.ro  și www.marenostrum.ro  cu informaţii despre activitatea Mare Nostrum în direcţia studierii delfinilor. Încărcarea datelor colectate spre a fi diseminate la nivel internaţional prin intermediul bazei de date OBIS Seamap şi MEDACES.

14. Menţinerea funcţională a liniei de telefon la care poate fi semnalată prezenţa delfinilor, disponibil non-stop 0763255731 şi nu în ultimul rând a formularului on-line pentru semnalarea prezenţei delfinilor pe care îl puteţi accesa în rubrica Aici poţi să ne semnalezi prezenţa unui delfin.


Rezultatele programului Monitorizarea şi Conservarea Cetaceelor din Marea Neagră în anul 2016

Susţinut financiar prin intermediul campaniei "Adoptă un delfin" şi fonduri proprii

Din iulie programul a fost susţinut şi de Secretariatul ACCOBAMS

Perioada: ianuarie - decembrie 2016

Scopul proiectului: Monitorizarea şi conservarea celor trei specii de cetacee din Marea Neagră
Obiectivele proiectului:

  • Creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei locale şi a turiştilor cu privire la problemele ecosistemului marin şi în special ale delfinilor.
  • Reducerea numărului de delfini capturaţi accidental în plasele de pescuit.
  • Colectarea de informaţii cu privire la situaţia actuală a numărului de delini, observaţi la litoralul românesc al Mării Negre.

Rezultate:

1. Încrierea în "Reţeaua de observatori voluntari pentru salvarea delfinilor" şi instruirea unui număr de 897 elevi şi 103 profesori din instituţiile de învăţământ din Dobrogea, precum şi a angajaţilor instituţiilor implicate în managementul zonei costiere dar nu în ultimul rând şi implicarea pescarilor.

2. Realizarea unui număr de 63 de expediţii terestre de monitorizare pentru identificarea delfinilor eşuaţi.

3. Identificarea unui număr de 63 de delfini eşuaţi pe plajele româneşti, între Sulina şi Vama Veche.

4. Răspuns în cazul a 29 de apeluri de urgenţă pentru cetacee eşuate.

5. Realizarea a 10 expediţii acvatice si 12 observaţii din punct fix fiind observate 71 delfini.

6. Continuarea utilizării a 25 de dispozitive acustice de îndepărtare a delfinilor de plasele de pescuit montate pe uneltele de pescuit a 2 unităţi pescăreşti de la litoralul românesc.

7. Peste 6000 de persoane informate în mod direct de-a lungul a 10 sesiuni de informare şi conştientizare precum şi a prezentărilor susţinute în instituţiile de învăţământ, 4 evenimente publice, conferințe naționale și internaționale şi un număr mult mai mare prin intermediul mass-media.

8. Realizarea evenimentelor publice cu ocazia zilelor cu relevanţă pentru mediu: Ziua Mediului, Ora Pământului, Ziua Delfinului, Ziua Mării Negre.

9. Preluarea, examinarea şi analizarea a 10 cetacee eşuate precum şi identificarea primelor 2 cazuri de morbiliviroză la marsuini.

10. Realizarea primului curs pentru specialiştii la nivelul bazinului Mării Negre cu privire la estimarea abundenţei şi distribuţiei cetaceelor, unde au participat 15 cursanţi din institutele de cercetare din Romania, Bulgaria, Turcia, Georgia si Ucraina. 

11. Menţinerea paginii https://www.facebook.com/delfinimn  pentru informarea persoanelor interesate în timp real precum şi a paginilor web www.delfini.ro  și www.marenostrum.ro  cu informaţii despre activitatea Mare Nostrum în direcţia studierii delfinilor. Încărcarea datelor colectate spre a fi diseminate la nivel internaţional prin intermediul bazei de date OBIS Seamap şi MEDACES.

12. Menţinerea funcţională a liniei de telefon la care poate fi semnalată prezenţa delfinilor, disponibil non-stop 0763255731 şi nu în ultimul rând a formularului on-line pentru semnalarea prezenţei delfinilor pe care îl puteţi accesa în rubrica Aici poţi să ne semnalezi prezenţa unui delfin.


Rezultatele programului în anul 2015

Perioada: ianuarie - decembrie 2015

Proiectul “Monitorizarea delfinilor din Marea Neagră, etapa IV” a repreyentat o continuare a eforturilor depuse de Mare Nostrum împreună cu OMV Petrom pentru a răspunde la o problemă majoră care afectează efectivele de cetacee din Marea Neagră şi anume decesul din cauza uneltelor de pescuit. Demersurile au fost concentrate spre a depăşi spaţiul Dobrogean, nu doar în materie de informare-conştientizare ci şi pentru cooperare în direcţia identificării cautelor naturale ce induc mortalitate în rândul cetaceelor. De asemenea un rol important îl joacă educaţia motiv pentru care 16 elevi au avut posibilitatea de a participa la o tabără eco educativă.

Co-finanţat de S.C. OMV-Petrom S.A. prin proiectul Monitorizarea şi conservarea delfinilor din Marea Neagră, etapa a IV-a, cu suma de 45000 lei.

Campania "Adoptă un delfin"

Rezultate:

1. 16 elevi au beneficiat de un loc în tabăra eco din cadrul proiectului, având posibilitatea de a-şi însuşi noi cunoştinţe cu ajutorul metodelor nonformale de educaţie.

2. Realizarea unui număr de 57 de expediţii terestre de monitorizare pentru identificarea delfinilor eşuaţi sau prezenţi în vecinătatea malurilor.

3. Identificarea unui număr de 71 de delfini eşuaţi pe plajele româneşti, între Sulina şi Vama Veche.

4. Răspuns în cazul a 20 de apeluri de urgenţă cu privire la cetacee eşuate.

5. Realizarea unui număr de 28 de expediţii pe mare pentru observarea, identificarea şi înregistrarea delfinilor ce ne vizitează apele, totalizând 35 de zile pe mare şi observarea a 65 cetacee.

6. Preluarea şi relizarea examinări necropsice în cazul a 10 cetacee eşuate.

7. Dezvoltarea reţelei de observatori voluntari pentru salvarea delfinilor, instruirea a 1161 de elevi si 145 de profesori din cadrul a 30 de instituţi de învăţământ.

8. Menţinerea funcţională a liniei de telefon la care poate fi semnalată prezenţa delfinilor, disponibil non-stop 0763255731 şi nu în ultimul rând a formularului on-line pentru semnalarea prezenţei delfinilor pe care îl puteţi accesa în rubrica Aici poţi să ne semnalezi prezenţa unui delfin.

9. Peste 18800 de persoane informate în mod direct de-a lungul a 21 sesiuni de informare şi conştientizare precum şi a prezentărilor susţinute în instituţiile de învăţământ, 10 evenimente publice, conferințe naționale și internaționale şi un număr mult mai mare prin intermediul mass-media.

10. Realizarea evenimentului public ZIUA DELFINULUI.

11. Continuarea testelor cu dispozitive acustice de îndepărtare a delfinilor de plasele de pescuit precum şi asigurarea condiţiilor şi echipamentelor necesare precum şi continuarea discuţiilor cu pescarii şi antreprizele pescăreşti.

12. Menţinerea paginii https://www.facebook.com/delfinimn  pentru informarea persoanelor interesate în timp real precum şi a paginilor web www.delfini.ro  și www.marenostrum.ro  cu informaţii despre activitatea Mare Nostrum în direcţia studierii delfinilor. Încărcarea datelor colectate spre a fi diseminate la nivel internaţional prin intermediul bazei de date OBIS Seamap şi MEDACES.

13. 1 întâlnire cu actorii din zona costieră şi partenerii programului pentru stabilirea direcţiilor de urmat precum şi raportarea activităţilor pentru publicul larg prin intermediul mass-media prezentă la evenimente.

Rezultatele programului în anul 2014

Perioada: ianuarie - decembrie 2014

Programul “Monitorizarea şi conservarea delfinilor din Marea Neagră” pune, în aplicare, unele dintre măsurile de conservare ale celor trei specii de cetacee, prevăzute în Planul de Acţiune, privind conservarea cetaceelor, din apele româneşti ale Mării Negre.

Co-finanţat de S.C. Schenker Romtrans S.A. prin proiectul Monitorizarea delfinilor din Marea Neagră etapa a II-a, cu suma de 9020 lei.

Co-finanţat de S.C. OMV-Petrom S.A. prin proiectul Monitorizarea şi conservarea celor trei specii de delfini din Marea Neagră, ediţia a III-a, cu suma de 31200 lei.

Campania "Adoptă un delfin"

Scopul proiectului: Asigurarea condiţiilor adecvate de dezvoltare a populaţiilor de delfini în zona costieră românească prin diminuarea impactului negativ al activităţilor economice costiere asupra delfinilor, în special a pescuitului cu plase - cauza capturilor accidentale precum şi creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei (atât a localnicilor cât şi a turiştilor), cu privire la valoarea biologică, ecologică, estetică, culturală şi economică a biodiversităţii marine costiere. 

Rezultate:

1. Încrierea în "Reţeaua de observatori voluntari pentru salvarea delfinilor" şi instruirea unui număr de 732 elevi şi 52 de profesori din instituţiile de învăţământ din Dobrogea (Constanţa şi Tulcea), precum şi a angajaţilor instituţiilor implicate în managementul zonei costiere dar nu în ultimul rând şi implicarea pescarilor.

2. Realizarea unui număr de 38 de expediţii terestre de monitorizare pentru identificarea delfinilor eşuaţi sau prezenţi în vecinătatea malurilor.

3. Identificarea unui număr de 75 de delfini eşuaţi pe plajele româneşti, între Sulina şi Vama Veche.

4. Realizarea a 4 panouri informative amplasate pe plajele Vama Veche, Saturn, Eforie Nord și Vadu.

5. Realizarea unui număr de 11 de expediţii pe mare pentru observarea, identificarea şi înregistrarea delfinilor ce ne vizitează apele, totalizând 24 de zile pe mare şi observarea a 102 cetacee. Capturarea în fotografii a 24 de exemplare aparţinând speciilor Tursiops truncatus ponticus (aflain/delfin cu bot gros) şi Delphinus delphis ponticus (delfinul comun).

6. Menţinerea funcţională a liniei de telefon la care poate fi semnalată prezenţa delfinilor, disponibil non-stop 0763255731 şi nu în ultimul rând a formularului on-line pentru semnalarea prezenţei delfinilor pe care îl puteţi accesa în rubrica Aici poţi să ne semnalezi prezenţa unui delfin.

7. Peste 17400 de persoane informate în mod direct de-a lungul a 36 sesiuni de informare şi conştientizare precum şi a prezentărilor susţinute în instituţiile de învăţământ, evenimente publice, conferințe naționale și internaționale şi un număr mult mai mare prin intermediul mass-media.

8. Realizarea primului album foto în format tipărit, cu delfini foto-identificaţi în care se regăsesc o parte din delfinii observaţi şi identificaţi în ultimii 3 ani de zile.

9. Realizarea primei baze de date (catalog de foto-identificare) internationale la Marea Neagră.

10. Continuarea testelor cu dispozitive acustice de îndepărtare a delfinilor de plasele de pescuit precum şi asigurarea condiţiilor şi echipamentelor necesare.

11. 42 de intervenţii rapide la cazurile de eşuare pe întreg litoralul şi realizarea a 4 necropsii pentru stabilirea cauzelor ce au dus la decesul animalelor.

12. Menţinerea paginii https://www.facebook.com/delfinimn  pentru informarea persoanelor interesate în timp real precum şi a paginilor web www.delfini.ro  și www.marenostrum.ro  cu informaţii despre activitatea Mare Nostrum în direcţia studierii delfinilor. Încărcarea datelor colectate spre a fi diseminate la nivel internaţional prin intermediul bazei de date OBIS Seamap.

13. 1 întâlnire cu actorii din zona costieră şi partenerii programului pentru stabilirea direcţiilor de urmat precum şi raportarea activităţilor pentru publicul larg prin intermediul mass-media prezentă la evenimente.

Rezultatele programului în anul 2013

Programul “Monitorizarea şi conservarea delfinilor din Marea Neagră” pune, în aplicare, unele dintre măsurile de conservare ale celor trei specii de cetacee, prevăzute în Planul de Acţiune, privind conservarea cetaceelor, din apele româneşti ale Mării Negre.

Co-finanţat de S.C. Schenker Romtrans S.A. prin proiectul Monitorizarea delfinilor din Marea Neagră, cu suma de 20300 lei.

Co-finanţat de S.C. OMV-Petrom S.A. prin proiectul Monitorizarea şi conservarea celor trei specii de delfini din Marea Neagră, ediţia a II-a, cu suma de 32340 lei.

Perioada: decembrie 2012 - decembrie 2013

Scopul proiectului: Asigurarea condiţiilor adecvate de dezvoltare a populaţiilor de delfini în zona costieră românească prin diminuarea impactului negativ al activităţilor economice costiere asupra delfinilor, în special a pescuitului cu plase - cauza capturilor accidentale precum şi creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei (atât a localnicilor cât şi a turiştilor), cu privire la valoarea biologică, ecologică, estetică, culturală şi economică a biodiversităţii marine costiere. 

Rezultate:

1. Încrierea în "Reţeaua de observatori voluntari pentru salvarea delfinilor" şi instruirea unui număr de 838 elevi şi 53 de profesori din instituţiile de învăţământ din Dobrogea (Constanţa şi Tulcea), precum şi a angajaţilor instituţiilor implicate în managementul zonei costiere dar nu în ultimul rând şi implicarea pescarilor.

2. Realizarea unui număr de 34 de expediţii terestre de monitorizare pentru identificarea delfinilor eşuaţi sau prezenţi în vecinătatea malurilor.

3. Identificarea unui număr de 65 de delfini eşuaţi pe plajele româneşti, între Sulina şi Vama Veche.

4. Achiziţionarea unui număr de 25 de dispozitive acustice de îndepărtare a delfinilor de plasele de pescuit.

5. Realizarea unui număr de 27 de expediţii pe mare pentru observarea, identificarea şi înregistrarea delfinilor ce ne vizitează apele, totalizând 29 de zile pe mare şi observarea a 141 de indivizi. Capturarea în fotografii a 33 de exemplare aparţinând speciilor Tursiops truncatus ponticus (aflain/delfin cu bot gros) şi Delphinus delphis ponticus (delfinul comun).

6. Menţinerea funcţională a liniei gratuite de telefon la care poate fi semnalată prezenţa delfinilor, 0800 800 078 dar şi introducerea numărului de mobil, disponibil non-stop 0763255731 şi nu în ultimul rând a formularului on-line pentru semnalarea prezenţei delfinilor pe care îl puteţi accesa în rubrica Aici poţi să ne semnalezi prezenţa unui delfin.

7. Peste 12000 de persoane informate în mod direct de-a lungul a 10 sesiuni de informare şi conştientizare precum şi a prezentărilor susţinute în instituţiile de învăţământ şi un număr mult mai mare prin intermediul mass-media.

8. Realizarea primului album foto în format tipărit, cu delfini foto-identificaţi în care se regăsesc o parte din delfinii observaţi şi identificaţi în ultimii 3 ani de zile.

9. Continuarea testelor cu dispozitive acustice de îndepărtare a delfinilor de plasele de pescuit precum şi asigurarea condiţiilor şi echipamentelor necesare.

10. 48 de intervenţii rapide la cazurile de eşuare pe întreg litoralul şi realizarea a 6 necropsii pentru stabilirea cauzelor ce au dus la decesul animalelor.

11. Menţinerea paginii https://www.facebook.com/delfinimn  pentru informarea persoanelor interesate în timp real precum şi a paginii web www.marenostrum.ro  cu informaţii despre activitatea Mare Nostrum în direcţia studierii delfinilor. Încărcarea datelor colectate spre a fi diseminate la nivel internaţional prin intermediul bazei de date OBIS Seamap.

12. 2 întâlniri cu actorii din zona costieră şi partenerii programului pentru stabilirea direcţiilor de urmat precum şi raportarea activităţilor pentru publicul larg prin intermediul mass-media prezentă la evenimente.

Monitorizarea delfinilor din Marea Neagră

Co-finanţator S.C. OMV - Petrom S.A.

Perioada: decembrie 2011 - decembrie 2012

Scopul proiectului: Monitorizarea şi conservarea celor trei specii de delfini din Marea Neagră
Obiectivele proiectului:

  • Creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei locale şi a turiştilor cu privire la problemele ecosistemului marin şi în special ale delfinilor.
  • Reducerea numărului de delfini capturaţi accidental în plasele de pescuit.
  • Colectarea de informaţii cu privire la situaţia actuală a numărului de delini, observaţi la litoralul românesc al Mării Negre.

Rezultate:

1. Încrierea în "Reţeaua de observatori voluntari pentru salvarea delfinilor" şi instruirea unui număr de 416 elevi şi profesori din instituţiile de învăţământ din Dobrogea, precum şi a angajaţilor instituţiilor implicate în managementul zonei costiere dar nu în ultimul rând şi implicarea pescarilor.

2. Realizarea unui număr de 22 de expediţii terestre de monitorizare pentru identificarea delfinilor eşuaţi.

3. Identificarea unui număr de 177 de delfini eşuaţi pe plajele româneşti, între Sulina şi Vama Veche.

4. Atingerea unui numpar de 75 de dispozitive acustice de îndepărtare a delfinilor de plasele de pescuit montate pe uneltele de pescuit a 7 unităţi pescăreşti de la litoralul românesc.

5. Realizarea de expediţii pe mare pentru observarea, identificarea şi înregistrarea delfinilor ce ne vizitează apele.

6. Menţinerea funcţională a liniei gratuite de telefon la care poate fi semnalată prezenţa delfinilor, 0800 800 078 dar şi introducerea numărului de mobil, disponibil non-stop 0763255731 şi nu în ultimul rând a formularului on-line pentru semnalarea prezenţei delfinilor pe care îl puteţi accesa în rubrica Aici poţi să ne semnalezi prezenţa unui delfin.

7. Peste 25000 de persoane informate prin intermediul sesiunilor de informare şi conştientizare precum şi a prezentărilor susţinute în instituţiile de învăţământ.

Petrom_delfini.ro.jpg