Foto-ID

Foto-identificarea delfinilor din apele litorale româneşti ale Mării Negre

Finanţator: Secretariatul ACCOBAMS (Acordul pentru Conservarea Cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi zona adiacentă Atlanticului)

Buget: 12650 euro

Perioada: iunie 2012 – mai 2013

Activităţile propuse în proiect răspund nevoii de creştere a informaţiilor ştiinţifice despre cercetarea, monitorizarea şi diseminarea datelor la nivel local, regional, national precum şi internaţional în domeniul cunoaşterii cetaceelor din Marea Neagră şi implicit Planului de Conservare a Cetaceelor din Marea Neagra, actiunea 14. Precum şi informarea şi implicarea populaţiei în conservarea delfinilor.

Astfel proiectul îşi propune instruirea de personal specializat şi angajaţi ce îşi desfăşoară activitatea în zona costieră sau marină, în metoda foto-identificării cetaceelor, metodă de identificare a indivizilor pe baza înotătoarei dorsale, comparabilă cu amprenta digitală a omului, proiectând pe baza informaţiilor colectate la nivel bazinal aspecte despre viaţa lor social, rute de migraţie, obiceiuri etc.

Pentru aceasta în lunile iunie şi iulie ale anului 2012 au fost organizate 3 training-uri specializate, pe această metodă, pe categorii distincte de participanţi (66 de persoane) şi anume:

1. Specialişti – curs internaţional cu participare româno-bulgară (Institutul de piscicultură din Varna, Delfinariul varna şi Organizaţia Green Balkans) şi beneficiind de experienţa cercetătorului Joan Gonzalvo din cadrul Institutului Tethys din Milano. Training-ul şi-a propus instruirea participanţilor în sensul colectării şi procesării informaţiilor (fotografiilor).

2. Conducători ambarcaţiune – ce a avut ca scop instruirea persoanelor ce vor conduce ambarcaşiunile în timpul sesiunilor de foto-identificare.

3. Fotografi – curs destinat persoanelor interesate de fotografie şi care prin prisma locului de muncă pot surprinde delfini. Scopul a fost de lărgire a reţelei de colectare a imaginilor cu delfini.

Pe parcursul a 21 expediţii de foto-identificare, totalizând un număr de 23 de zile pe mare, în care au fost identificate 24 cetacee, aparţinând speciilor Tursiops truncatus ponticus (afalin/delfin cu bot gros) şi Delphinus delphis ponticus (delfin comun) exemplare ce se regăsesc în catalogul de foto-identificare al Mare Nostrum.

De asemenea proiectul a susţinut şi o parte din acţiunile de colectare de date, informare şi promovare a activităţilor din programul Mare Nostrum  "Monitorizarea şi conservarea delfinilor din Marea Neagră".

Începând cu luna Noiembrie a anului 2013, Organizaţia Ecologistă Mare Nostrum posedă statutul de partener al ACCOBAMS, statut conferit datorită studiilor şi activităţilor întreprinse în direcţia monitorzării, conservării şi diseminării informaţiilor cu privire la cetaceele din Marea Neagră.