Conservarea delfinilor, din zona costieră românească, prin implicarea comunităţii pescarilor şi conştientizarea turiştilor

Motto: "Pe delfin în sine, dincolo de toate cele,

natura l-a înzestrat cu ceea ce marii filozofi

nu au încetat să caute: prietenia necondiţionată."

Plutarh

Preocupată de pericolele, care ameninţă delfinii, din Marea Neagră, Organizaţia Neguvernamentală Ecologistă Mare Nostrum derulează un proiect, care are, ca scop, asigurarea condiţiilor adecvate de dezvoltare a populaţiilor de delfini, în zona costieră românească, prin diminuarea impactului negativ al activităţilor economice costiere asupra delfinului, în special a pescuitului cu plase – cauza capturilor accidentale. Proiectul, finanţat prin Programul GEF de granturi mici, se desfăşoară, în perioada august 2005 – august 2006.

Proiectul îşi propune:

  • creşterea sprijinului comunităţilor de pescari, în acţiunile de conservare a delfinilor, din zona costieră românească;
  • actualizarea informaţiilor, cu privire la delfinii eşuaţi, pe plaje, şi cauzele acestor accidente, precum şi informaţii privind migraţia delfinilor;
  • informarea şi conştientizarea turiştilor şi localnicilor, din zona costieră românescă, cu privire la importanţa delfinului, pentru Marea Neagră.

Programul este structurat pe două componente: una ştiintifică şi una de conştientizare publică.

Componenta ştiinţifică a proiectului continuă direcţia Mare Nostrum, de monitorizare a eşuării delfinilor, pe ţărmul românesc şi realizarea de expediţii, pe mare, pentru observarea delfinilor, în mediul natural. Proiectul vine cu o noutate, dată de amplasarea, pe plasele staţionare de pescuit (setci), a unor dispozitive acustice, de îndepărtare a delfinilor, limitând, astfel, capturile accidentale.

Activităţile prevăzute se referă la:

    Instruirea pescarilor, cu privire la utilizarea metodelor moderne de evitare a capturilor accidentale a delfinilor, în plasele de pescuit;

    Montarea dispozitivelor acustice, de îndepărtare a delfinilor, de plasele pescăreşti (de tip "pinger" – Acoustic Detterent Devices);

    Stabilirea unei reţele de monitorizare a delfinilor eşuaţi “Voluntari pentru salvarea delfinilor” (voluntari Mare Nostrum şi elevi ai şcolilor, din zona costieră) şi urmărirea migraţiei delfinilor şi a prezenţei acestora, în zona costieră (observatori voluntari, pescari, utilizatorii ambarcaţiunilor de agrement, diverse instituţii, ce realizează ieşiri pe mare etc.);

    Prelevarea de probe de ţesut, de la delfinii eşuaţi, pentru a fi analizate, în laborator, urmărindu-se determinarea nivelului, de substanţe toxice aflate, în organism;

    Identificarea şi marcarea, cu semnul “Prietenii delfinilor”, a reţelei de distribuţie şi comercializare a peştelui, procurat de la punctele pescăreşti, care folosesc metode moderne, de îndepărtare a delfinilor, de plasele de pescuit, şi a agenţilor economici, care donează fonduri, în sprijinul proiectelor de conservare a delfinilor.

Componenta de conştientizare publică aduce, în atenţia comunităţii, din zona costieră şi a turiştilor, problematica delfinilor, din Marea Neagră, ca şi pas important, în identificarea soluţiilor şi implicarea publicului, în acţiuni de conservare a cetaceelor.

Activităţile prevăzute sunt:

    Realizarea filmului “Întâlnire cu delfinul”;

    Publicarea broşurii “Întâlnire cu delfinul” (bilingvă);

    Realizarea de proiecţii, cu filme şi prezentări despre delfini, în locuri publice (unităţi hoteliere de pe litoral, centre de scufundare etc.);

    Organizarea campaniei “Săptămâna delfinului”: amplasarea unor EcoCentre de informare pentru turişti şi localnici, pe plajele din Constanţa şi principalele staţiuni, de pe litoral, organizarea unor acţiuni de informare a cetăţenilor, despre cele 3 specii de delfini, din Marea Neagră, şi despre problemele cu care aceştia se confruntă, acţiuni în mass - media etc.;

    Realizarea de obiecte personalizate “Delfinul meu” şi distribuirea acestora, prin intermediul echipelor mobile DOLPHIN INFO CENTER & SHOP.

Avem convingerea că, scopul de conservare a delfinilor, nu este împărtăşit doar de ecologiştii de la Mare Nostrum, ci şi de turiştii, care vor să se bucure de frumuseţile litoralului românesc şi, implicit, ale Mării Negre, instituţiile din zona costieră, elevi, studenţi, de noi toţi cei, care locuim, în această zonă. De aceea dorim ca, împreună, să acordăm o şansă delfinilor, din Marea Neagră!