Activităţi de teren

Anul 2019- Pe parcursul anului, au fost realizate 44 expeditii terestre din care 35 interventii rapide pentru identificarea şi colectarea datelor cu privire la delfinii şi marsuinii eşuaţi, activităţi la care au participat peste 15 de voluntari Mare Nostrum. Pe parcursul celor 44 expeditii precum şi a informărilor din partea reţelei au fost înregistrate un număr de 52 de cetacee eşuate, dintre care peste jumătate fiind marsuini (65%), 21% din numărul total reprezentând afalini și 8% delfini comuni. De asemenea au fost trei cazuri de eșuari în care nu s-a putut identifica specia fiind relatate de către inspectorii Administrației Biosferei Delta Dunării fără a avea mai multe informații sau poze din care să ne dăm seama de specie.

poza.jpg

 De asemenea, au fost efectuate 4 expediții marine de 7 zile desfășurate în primăvară, vară și toamnă, atât în apele teritoriale românești, cât și în zona economică exclusivă. Pe parcursul expedițiilor au fost observate 484 de cetacee. În primele 2 expediții au participat un număr de 15 voluntari, utilizând în permanența aparatul foto, binoclu, formularele standard, GPS-ul, laptop-ul și angle board-ul.poza3.jpg

Anul 2018- În perioada ianuarie – decembrie au fost realizate 77 expeditii terestre din care 66 interventii rapide (neincluzând expediţiile realizate de voluntarii din cadrul rețelei de monitorizare) pentru identificarea şi colectarea datelor cu privire la delfinii şi marsuinii eşuaţi, activităţi la care au participat peste 30 de voluntari Mare Nostrum. Pe parcursul celor 77 expeditii precum şi a informărilor din partea reţelei au fost înregistrate un număr de 87 de cetacee eşuate, dintre care peste jumătate fiind marsuini (54%), 35% din numărul total reprezentând afalini și 8% delfini comuni. De asemenea au fost trei cazuri de eșuari în care nu s-a putut identifica specia fiind relatate de către Garda de Coastă fără avea mai multe informaţii din care sa ne dăm seama de specie. Prin intermediul reţelei am reuşit să identificăm mai bine de 95% dintre cazurile de cetacee eșuate înregistrate pe parcursul acestui an.

1234.jpg

Anul 2017- Anul acesta ne-am concentrat eforturile pentru supravegherea zonei costiere atât prin intermediul echipei cât şi prin membrii reţelei de observatori voluntari (1782 de elevi şi 185 de profesori) dar mai ales prin prisma apelurilor de urgenţă primite de la dumneavoastră la numărul de telefon 0763255731 sau la dispeceratul Apelor Române.  Astfel pe parcursul celor 110 expediţii, monitorizări sau intervenţii de urgenţă, au fost înregistrate 139 de cetacee cu o pondere net superioară a marsuinilor (Phocoena phocoena relicta) 90% urmaţi de afalini (Tursiops truncatus ponticus) şi delfini comuni (Delphinus delphis ponticus) cu 6% respectiv 4%.Făcând o paralelă, pe parcursul celor 16 zile petrecute pe mare, am observat şi înregistrat peste 500 de marsuini şi delfini.  Activitate ce ajută la îmbogăţirea catalogului de foto-dentificare şi implicit la cunoaşterea indivizilor ce îşi petrec timpul la litoralul Românesc al Mării Negre dar mai ales la estimarea abundenţei şi distribuţiei acestora.

monitorizari_colaj_mic.jpgMonitorizari_acvatice_mic.jpg


Anul 2016- Pentru acest an Mare Nostrum şi-a concentrat eforturile pentru supravegherea zonei costiere atât prin intermediul echipei cât şi prin membrii reţelei de observatori voluntari dar mai ales prin colaborările demarate cu diverse instituţii de cercetare şi educaţie.  Astfel împreună, peste 1500 de persoane, am derulat 63 de expediţii terestre şi 29 de intervenţii de urgenţă înregistrând 63 de cetacee cu o pondere net superioară a marsuinilor (Phocoena phocoena relicta) 82% urmaţi de afalini (Tursiops truncatus ponticus) şi delfini comuni (Delphinus delphis ponticus) cu 16% respectiv 2%. Un rol important în cadrul activităţilor de teren îl au expediţiile marine şi observaţiile cu privire la cetaceele din apropierea malurilor, activitate ce ajută la îmbogăţirea catalogului de foto-dentificare şi implicit la cunoaşterea indivizilor ce îşi petrec timpul la litoralul Românesc al Mării Negre.

teren_1.jpg


Anul 2015 - un an cu multe reuşite şi oameni minunaţi ce şi-au unit forţele, dedicându-şi din timpul lor liber, pentru a da o mână de ajutor în realizarea expediţiilor de colectare de date (atât pe apă cât şi pe uscat) dar mai ales pentru a raspunde la apelurile de urgenţă ce anunţau delfini aflaţi în primejdie sau chiar eşuaţi (morţi) pe diferitele plaje ale litoralului românesc. Astfel împreună cu peste 200 de voluntari Mare Nostrum am derulat 57 expediţii terestre şi 20 de intervenţii de urgenţă înregistrând 68 de cetacee cu o pondere net superioară a marsuinilor (Phocoena phocoena relicta) 87%. De asemen expediţiile pe mare ne-au îmbogâţit catalogul de foto-identificare cu noi exemplare observate şi fotografiate pe parcursul celor 28 de expediţii marine.

Un rol foarte important în monitorizarea sectoarelor de plajă l-au avut membrii reţelei de monitorizare. Pentru anul acesta am înregistrat şi instruit dar mai ales informat 1161 de elevi si 145 de profesori. Grupurilor fiindu-le atribuite sectoare de plajă pe care le-au monitorizat în mod sistematic lunar. Activitatea continuă şi în acest moment.

terestra.jpg acvatice.jpg

Anul 2014 - împreună cu voluntarii Mare Nostrum au fost realizate 38 de expediții de monitorizare terestră și 42 de intervenții rapide pentru cazuri de eșuare, fiind identificate 75 de cetacee eșuate. Pe lângă aceste expediții observatorii voluntari din cadrul rețelei de monitorizare au efectuat în perioada anului școlar expediții lunare (27 de grupuri înscrise în rețea). Expedițiile marine - au fost realizate 11 expediții, ultimele două în perioada 13 - 14 decembrie, totalizând un număr de 24 de zile, pe parcursul cărora au fost observate 102 cetacee ( 23 fiind introduse în catalogul de foto-identificare). La activități au participat peste 900 de voluntari (incluzând si membrii rețelei de monitorizare).

colaj_teren_2.jpg


Anul 2013 a fost un an destul de aglomerat şi plin de activităţi dedicate monitorizării şi conservării delfinilor după cum aţi putut observa în cadrul prezentării Programului. Pentru a vă putea face o idee despre ce s-a întâmplat am ales, la fel ca în anii trecuţi să realizăm un colaj cu fotografii din cadrul activităţilor, iar aici puteţi vizualiza colajul pentru activităţile de tere: monitorizări terestre, acvatice, expediţii de foto-identificare, sesiuni de informare precum şi intervenţii la cazuri de eşuare şi chiar examinări necropsice.

Colaj_teren1.jpg


Pe parcursul anului 2012 am realizat un număr de 22 de expediţii terestre de observare şi identificare a cetaceelor eşuate la litoralul românesc, neluând în calcul şi expediţiile realizate de reţeaua de "Observatori voluntari pentru salvarea delfinilor", ce au monitorizat, lunar, sectoarele de plajă cuprinse între Vama Veche şi Sulina, exceptând zona Periboina-Gura Portiţei în perioada rece a anului. Înregistrând un număr de 177 de exemplare eşuate. De asemenea am realizat 15 expediţii pe mare pentru observarea şi identificarea delfinilor ce ne vizitează apele identificând prin metoda foto-identificării un număr de 18 exemplare, aparţinând speciei Tursiops truncatus ponticus. La activităţi au participat peste 500 de voluntari, 32 dintre aceştia participând şi la expediţiile pe mare.

Activitati_teren_2012.jpg

În anul 2011, activitatea Mare Nostrum în sensul monitorizării şi conservării delfinilor din Marea Neagră a fost intensă, echipa împreună cu voluntarii au efectuat 30 de expediţii de observare a cetaceelor eşuate, înregistrând un număr de 88 de delfini eşuaţi pe întreg litoralul românesc. În ceea ce priveşte monitorizarea apelor litorale am efectuat 15 expediţii, înregistrând un număr de 7 delfini identificaţi prin metoda foto-identificării.De asemenea am înregistrat în baza de date un număr de 54 de delfini capturaţi "accidental" în plasele de pescuit, 47 de exemplare doar în plasele pescadorului turcesc "Ahmed Comoglu", capturat de Garda de coastă.

Pe parcursul anului am avut parte şi de două cazuri mai speciale, aici mă refer la identificarea unui pui de marsuin viu, dar care din păcate a murit 2 zile mai târziu şi de observarea unui rechin (Squalus acanthias), cunoscut şi sub denumirea de câine de mare, eşuat. Ambele cazuri pot fi observate în şablonul de mai jos.

Activitati_teren_2011.jpg


Activităţile de teren, din cadrul proiectului „Îmbunăţătirea stării de conservare a biodiversităţii marine, din zona costieră românească, în special a delfinilor”, reprezintă o componentă importantă a proiectelor de conservare a delfinilor. Acestea cuprind ieşiri, pe mare, precum şi colectări de date, privind apariţia delfinilor eşuati, pe plajele litoralului românesc.

În activităţile de colectare a datelor, privind apariţia delfinilor eşuaţi, de-a lungul litoralului românesc, sunt implicaţi voluntari observatori (voluntari Mare Nostrum şi elevi ai şcolilor şi liceelor din zona costieră –Corbu, Vadu, Sulina). Voluntarii, participanţi la aceste acţiuni de observare a plajelor, au urmat, în prealabil, un curs de instruire pe problematica delfinilor, curs care le-a permis consolidarea cunoştinţelor, în domeniu.

poza_1.jpg

Data: 31.05.2010

Locaţia: Vadu

Specia: Phocena phocena

poza_4.jpg

Data: 16.06.2010

Locaţia: Mamaia

Specia: Phocena phocena

poza_5.jpg

Data: 16.06.2010

Locaţia: Mamaia

Specia: Phocoena phocoena

Colectarea de date, privind apariţia delfinilor eşuaţi se realizează, prin efectuarea de supravegheri periodice, pe toată lungimea litoralului românesc. Porţiunea de litoral, supusă observării directe şi periodice, este cuprinsă de la Braţul Chilia până la Capul Midia.

poza_2.jpg

Data: 29.06.2010

Locatia: Sulina

Specia : Phocena phocena

poza_3.jpg

Data 29.06.2010

Locatia: Sulina

Specia: Phocena phocena

poza6.jpg

Data: 17.08.2010

Locatia: Mamaia

Specia : Phocena phocena

Colectarile de date sunt realizate de către voluntari, constituiţi în echipe de lucru de minim 3 persoane, având desemnat câte un coordonator de echipă. Voluntarii sunt echipaţi cu mape de lucru, ce conţin mănuşi chirurgicale, rulete, rapoarte de expediţie şi un material suport de identificare a speciei de delfini “Ghidul voluntarului pentru monitorizarea delfinilor eşuaţi”. Înaintea fiecarei ieşiri, pe teren, voluntarilor le sunt prezentate câteva reguli de comportament, în mediul înconjurător şi li se efectuează un scurt instructaj, pentru folosirea echipamentului de lucru (aparat foto, GPS, fişă de observaţie etc.).

poza_7.jpg

Data: 17.08.2010

Locaţia: Mamaia

Specia: Phocena phocena

poza_8.jpg

Data: 24.08.2010

Locaţia: Vadu

Specia: Phocoena phocoena

Delfinii eşuaţi, găsiţi pe parcursul observaţiilor noastre, au fost identificaţi, ca specie, efectuându-se o serie de măsurători biometrice (lungimea totală a corpului, înălţimea înotătoarei dorsale etc.), stabilirea codului de stare a delfinilor, identificarea sexului etc. De asemenea, exemplarele eşuate au fost fotografiate, cu scopul realizării unei baze de date utilă, în cazul analizei post – mortem a delfinilor.